Akualojistik yeni yapılanması ve yıkama ünitesine yapılan yatırımlarla hizmetine daha verimli olarak devam etmektedir. 

Üretim yapılan çiftliklerde bulunan ağlar, zamanla deniz içerisinde midye ve yosun başta olmak üzerebir takım kirlenmeye maruz kalır. Bu kirlenme neticesinde kafes içerisine temiz su ve yeterli oksijen girişi yapılamadığı için balık kaybına sebep olmakta ve sağlıklı üretim yapılamamaktadır.

Bu nedenle periyodik aralıklarla Ağ Yıkama işlemi yapılması gerekmektedir.

Yıkama için firmamıza gelen ağlar otomasyon sistemine girişi yapılabilmesi için öncelikli olarak numaralandırılarak etiketlendirilir. Daha sonra işletme içerisinde bu otomasyon numarası ile işlem görmeye devam eder.

Ağlar üzerindeki kuru atıklardan temizlendikten sonra yıkama makinesinde tatlı su ile yıkanmaktadır. Tatlı su ile yıkanan ağlar daha uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.

2012 yılı itibariyle ikinci yıkama makinemiz hizmete girmiş olup, bu sayede günlük ağ yıkama potansiyelimizi iki katına çıkarmış bulunmaktayız.

Yıkaması yapılan ağlar müşteri isteği üzerine aynı otomasyon takip numarası ile bakım bölümüne yönlendirilmektedir.

Arıtma tesisimiz ile ISO 14001:2004 Çevre Yönetim çalışmaları kapsamında Doğayı ve Çevreyi koruyoruz…

 Yıkama makinesinden çıkan su önce filtrelerden geçirilerek katı maddelerden ayrıştırılarak kimyasal arıtma tesisine yönlendirilmektedir. Tesiste arıtılan ve deşarj değerleri altına indirilen sular tekrar kullanım için oksijenlendirilerek kullanım makinesine yönlendirilir.

Yıkama ve Arıtma Ünitesinde gerçekleşen tüm işlemler ISO 14001:2004 çalışma esaslarına göre yapılmaktadır.

Almış olduğumuz bu belge konusunda Türkiye’nin Geçici Faaliyet Belgesini ilk alan ve Çevre İznine ilk başvuran firma olmamızı sağlamıştır.