Translate
Pratik Bilgiler

Turna Balığı Av Teknikleri

Open in new window

Turna balığı iç sularımızda yaygın olan balıklardan biridir. 15 seneden fazla yaşarlar, bazılarının yaşları 40-50 seneyi bile bulur. İç sulardaki en yırtıcı balıktır. Her türlü balığı, kendi türünden balıkları, ördek, kaz, karabatak, su sıçanı ve yılan gibi diğer hayvanlarıda avlar. 1 aylıkken diğer balıklara saldırmaya başlar. 1 kg. lık canlı ağırlık artışı için gençken 3-5 kg. yaşlılıkta ise 10-30 kg. yiyeceğe ihtiyacı vardır. Ilık, durgun ve akış hızı az olan sularda yaşar. Turna, yerine sıkı sıkıya bağlı sabit yerli bir balık olup yumurtlama zamanı göç etmez. Renkleri yaşadıkları yere ve yaşlarına göre değişir, otlu bölgelerde açık yeşil, acı su bölgelerinde sarımsı olur, yaşlandıkça kahve ve gri renk alırlar. Erkekler 2 yaşlarında cinsi olgunluğa erişirler, bu devrede boyları 35 cm. civarındadır. Genel olarak erkekler 38-40 cm. dişiler 40-42 cm. uzunlukta cinsi olgunluğa erişirler. Yumurtlama ilkbahar döneminde 3-8 derece sıcaklıkta, sığ, otlu bölgelerde gündüz saatlerinde gerçekleşir. Normal zamanda her canlıya saldıran Turna üreme zamanında diğer balıklara saldırmaz, yumurtlayacak dişiyi bir çok erkek takip eder. Dölleme sonrasında yumurtadan çıkan yavruların büyük bir kısmı çeşitli nedenlerle ölür. Turna yavrularının ilk avlanma reaksiyonları 13 derecelik suda 9 gün sonra, 20 derecelik suda 6 gün sonra başlar. Avlarının üzerine S şeklinde kıvrılarak fırlar, ilk günlerde bu denemelerde avlanma oranları %30 ken 15. günden sonra %80 e ulaşır. Su ısısı arttıkça avlanma oranı artar.

Turna saldırgan balık olmasından dolayı Turna avında at-çek tekniği balıkçılar arasında en çok uygulanan av tekniğidir. Canlı yemle bırakma yapılarakta avlanır ancak durağan olmasından dolayı bir çok amatör avcı bu tekniği sevmez. Turna gezerek avlanmaz belli bir bölgede durur ve avını bekler. Ancak çok obur olmasından dolayı ilgisini çeken yemi gördüğünde onu takip eder ve saldırır. Turna avı için en ideal derinlik 1-4 mt. dir. Turna daha derinlerde olur ancak avlanma bölgesi sığ yerlerdir. Bunun nedeni daha derinlerde yüksek su bitkilerinin olmaması ve buralarda av yapabileceği küçük balıkların olmamasıdır. Burada şunu unutmamak gerekir; derinlerde her zaman en iri balık vardır, bunları avlamakta çoğunlukla bırakma yaparak olur.

Avlandığınız bölgede ağaç ve sazlık yoksa yemin dipten çekilmesi gerekir. Su içinde kalmış ağaçların ve su yüzeyine uzayan otların bulunduğu yerler en verimli av ihtimali bulunan bölgelerdir. Bu gibi yerlerde yeminizi fazla derine indirmeden çekerseniz balık yakalama şansınız artar. Turna nın yemi ağzından bırakma huyu olduğundan balık oltaya vurduğunda boşluk bırakmadan çekiniz ve yanınızda mutlaka bir kepçe bulunsun, jilet gibi keskin dişlerine dikkat edin ve iğne çıkarırken mümkünse eldiven, pens gibi aparatlar kullanın. Ustalar Turna avına giden bir avcının boş dönmeyeceği yönünde bir söylem yaparlarmış eskiden, ne yazık ki artan kirlilik, aşırı avlanma, sirkülerdeki yasaklara uyulmaması v.b. nedenlerden Turna da kendine düşen payı almıştır...

Av Sezonu : 1 Nisan-14 Aralık
Zaman :Turna için en iyi av zamanı güneş doğuşundan bir saat öncesi ile güneş batışından 1 saat sonrası arasında kalan süredir. Geceleri, çok nadir olarak yemli oltaya atlarlar.
Kullanılan Teknikler: Olta ile at çek,şamandıralı dip oltası,canlı yem
Yasal Av Boyutu : minimum 40 cm
Turna avı için en ideal derinlik 1 - 4 mt. dir. Turna daha derinlerde olur ancak avlanma bölgesi genellikle sığ yerlerdir. Bunun nedeni daha derinlerde yüksek su bitkilerine olmaması ve buralara av yapılabilecek küçük balıkların olmamasıdır. Güneş ışınlarının aydınlattığı sığ yerlerde otlar daha çok ve yüksek olur, dolayısıyla küçük balıklar ve Turna buralarda çokca bulunur.
Turna gezerek avlanmaz belli bir bölgede durur ve avını bekler. Ancak çok obur balık olmasından dolayı ilgisini çeken yemi gördügünde onu takip eder ve yeme saldırır.Bu sebeble gezerek avlanmak daha mantıklıdır.Tekne ile gezerek avlanılıyor ise kıyıya doğru at çek yapılır çünkü turna kıyıya sırtı dönük bekler.
Çok sessiz olunmasına gerek yoktur ama fazla gürültülüde olmamak gerekir.
Genelde alabalık avında olduğu gibi yine en iyi yöntem olta ile at çek yaparaktır.Turna kırmızı beyaz sasiye daha sık gelmesine rağmen 4 yada 5 numara meps ile avlanmak daha keyifli olur.mepsin dönüşünü oltanızda hissetmek gerek.Turnanın meps'e vurduğu andaki verdiği sarsıntı müthiştir.
Olta ile at çek yaparken fırdöndü ve yapay yem arasına ( bağlamak şart değil ama) çelik beden bağlamanız tavsiye edilir.Çünkü çok keskin dişlere (yaklaşık 700 tane)sahip olan turnanın misinanızı kesme olasılığı vardır.
Ayrıca şamandıralı canlı yem oltası ile turna avında başarı şansı çok yüksektir.Canlı yem sürekli bağlı olduğu iğneden kurtulmak istediği için turnanın dikkatini çeker.Turnada zaten canlı yemin yaralı olduğunu farkettiği anda kaçış yoktur.


Turna avı ve Teknik bilgiler

Şamandıralı Takımlar

Turna avında sabit ve kayar bedenli olmak üzere iki tip şamandıralı takım kullanılabilir. 1 - 3 metre derinliğe kadar olan sularda sabit, daha derin sularda kayar bedenli takım kullanılır. Şamandıralı takım 0,35 - 0,40 ana misina ucuna bir fırdöndü bağlanır, fırdöndünün hemen üstüne şamandırayı hassas olarak dengeleyecek ağırlıkta kıstırma veya kıstırmalar konur, fırdöndünün altına 20 - 25 cm lik çelik beden bağlanır, çelik bedenin ucunda canlı yem için üçlü iğne bulunur. Üçlü iğne o sularda bulunan balığın iriliğine göre 1/0 dan 3/0 a kadar olabilir. Yem olarak kullanılacak balık bu iğneye yukarıda tarif edildiği gibi sırt yüzgeninin hemen altından iğnenin bir ucunu geçirmek yolu ile takılır. Şamandıradan sonraki kısmın uzunluğu suyun derinliğine bağlıdır en ideal olanı yemin dipten veya dip otlarından 20 cm kadar yukarıda kalmasıdır. Sık otlu bölgelerde özellikle dikkat etmek gerekirki yem otların arasında kalıp görünmez hale gelmesin.


Dip oltası

Bu tür avcılıkta daha çok kullanılan ölü doğal yemdir. Dip oltası ile avlanırken daha etkili olması bakımından yem olarak kullanılan balığın parçaları etrafa yemleme amacı ile atılır. Bu kokuyu arttıracağından daha fazla balığın toplanmasını sağlar. Yemleme sadece dip oltası ile değil diğer tüm yöntemlerde de uygulanabilir.


ÇÖKERTME
Çökertme oltada, beden suyun içersinde kalan iskandilden yaklaşık 40-50cm. uzağa bağlanan bir şamandıraya sabitlenir.
Yem olarak, ağırlıkla Kolyoz, İstavrit ve iri Sardalya gibi deniz balıkları ve Kızılkanat, İnci balığı ve Sazan yavruları göğüs yüzgeçlerinden kesilip baş tarafı atıldıktan sonra (baş tarafları yemleme için kullanılabilir) arka tarafları kullanılır.
Beden yeme bir çuvaldız yardımı ile, 3lü iğne kesik tarafında kalacak şekilde geçirilir ve beden fırdöndüye tesbit edilir.
Balık yemi aldığı zaman, kıstırmayı da yerden keser ve samandıra su yüzüne çıkar. Bu durumda iğnenin oturması için ilk önce kuvvetli bir tasma vurulur ve balık suyuna göre çekilirCANLI YEM
Canlı yem kullanıldığında, şekil 1. deki gibi çift 3lü iğneli bir beden kullanılır.
Yem bedene, ya fıdöndüye baş tarafı gelecek şekilde arka iğne boşta olmak üzere, ya da yemin kuyruk tarafı fırdöndüye gelecek şekilde (şekil 6.), ya da her iki 3lü iğnenin birer kancası balığa kuyruk ve sırt tarafından takılı olmak üzere sabitlenir.
Birinci şekilde, yem takılmasında kıstırma balık ile şamandıra arasına, ikinci şekilde yem takılmasında ise (şekil 1-2.) şamandıra ve iskandil arasına, fırdöndünün iskandile bakan halkasına veya 3lü fırdöndü ile- 30-35cm. bir köstek ile sabitlenir.
Köstekli tipte şamandıra ile iskandil arasındaki bedenin gergin durabilmesi için, suyun derinliğinin tam olarak bilinmesi gereklidir.


Av teknikleri LeventArtüz'den/alıntıdır
TURNA BALIĞI Turna'nın saldırgan balık olmasından dolayı Turna avında atçek tekniği balıkçılar tarafından en çok uygulanan avlanma tekniğidir. Canlı yemle bırakma yapılarakta avlanır, ancak duragan olmasından dolayı birçok amatör avcı bırakma yaparak avlanmayı sevmez. Turna gezerek avlanmaz belli bir bölgede durur ve avını bekler. Ancak çok obur balık olmasından dolayı ilgisini çeken yemi gördügünde onu takip eder ve yeme saldırır. Bazen yemi takip eder, yeme atlamaz ve avlandığınız kayığın, botun gölgesine girer orada bekler. Böyle durumlarda dikkatli olun. (kayığınızı yada botunuzu alttan delebilir ve sizde can yeleğinizda yok hop suya.) Yok, yok korkmayın. Yeminizi atıp kayığa doğru çekerken kayığın altından çıkıp yeme saldırdığı çok olmuştur. Turna avı için en ideal derinlik 1 - 4 mt. dir. Turna daha derinlerde olur ancak avlanma bölgesi genellikle sığ yerlerdir. Bunun nedeni daha derinlerde yüksek su bitkilerine olmaması ve buralara av yapılabilecek küçük balıkların olmamasıdır. Güneş ışınlarının aydınlattığı sığ yerlerde otlar daha çok ve yüksek olur, dolayısıyla küçük balıklar ve Turna buralarda çokca bulunur. Ancak şunuda unutmayın derinlerde herzaman en iri balık vardır. Bunları avlamakta genellikle bırakma yaparak olur.

Avlandığınız bölge ağaç ve su yüzeyine doğru uzanan otlar yoksa yeminizi dipten çekin. Turna böyle ağaçsız ve uzun ot olmayan bir bölgede yaşıyorsa, suyun dipindeki otların içine girmiş avını orada bekliyordur. Bir kaç denemeden sonra çekiş hızınıza, yeminizin ağırlığına göre dip'in derinliğini öğrenir ona göre avlanmaya başlarsınız. Eğer avlandığınız bölgede su içinde kalmış ağaçlar yada su yüzeyine doğru uzayan otlar varsa buralar turna için ideal avlanma bölgeleridir. Turna bu ağaç yada otların yanına gelir hareketsiz bi şekilde bekleyip yanına gelecek yeme saldırır. O nedenle bu gibi yerlerde yeminizi fazla derine indirmeden çekerseniz balık yakalama şansınız artar.

Turna avcısı birkaç denemeden sonra balığı mutlaka yakalar. Çok şahit olmuşumdur hayatında ilk defa balığa gidipte Turna avlayana. ( alabalığı biraz zor yakalarsınız) Fakat Turna'nında yemi ağzından bırakma huyu fazladır, biraz boşluk verirseniz yada iğneniz fazla keskin değilse yemi adeta kusar..

--- Turna avında yanınızda açılır kapanır yada uzayabilen kepçe ,kepçenizin ağ gözleri 2 cm civarında, kalın misinadan yada naylon ipten yapılmış olsun. ( daha küçük gözlere iğne dolaşır en az 10 dk. iğneyi kepçeden çıkarmak için uğraşırsınız.).

--- Çelik beden, turna bazen yemi gırtlağına kadar yutar misinanızı keser.

--- Balığın ağzından iğneyi çıkarmak için pens, kerpeten, iş eldiveni (dişleri jilet gibi keskindir eliniz çizer kanatır)

--- Balığı koymak için livar , livarınız biraz büyükçe olsun. Turna avında heran herşey olabalir şansınıza şöyle 90 cm lik 100 cm lik bir JAWS çıkabilir.

YEM Turna genellikle hareketli her şeye saldırır. Ancak hava koşullarına, suyun berraklığına göre bazen yem seçtiğide olur. Turna için en ideal yem SASİDİR. Sasiden sonra Mepss gelir.Eğer takım çantanızda bu iki yemden çeşidiniz varsa başka yeme ihtiyaçınız yoktur. İdeal mepss ler söğüt yaprağı şeklinde yüzeyi balık sırtı beyaz holigram kağıtlı olanlar ve Yüzey kırmızı noktalı metalik renkte olanlardır. ( özelikle comet 4 numara) Mepss seçerken 3 no'dan başlayıp 5 no'ya kadar olanlardan yanınızda bulundurun. 5 nolu olanı otun az olduğu derin yerlerde kullanırken 3 numarayı derinliğin az olduğu otlu bölgelerde 4 numarayı ikisinin ortası yerlerde kullanırsınız. 5 no fiyatının pahalı, ağırlığının fazla olması sizin için tercih nedeni olmasın. Bunlarla avlanabileceğiniz yerler yurdumuzda fazla yok, olta kutunuzda en fazla iki tane bulundurun. 4 ve 3 no lar bizim avlaklar için ideal dir, Sasi için ideal renkler aşağıdakiler olup benim tercihlerim, sırasıyla beyaz, gövdenin altı beyaz üstü siyah, gövde sarı üst koyu yeşil, gövde açık yeşil üst dikine çizgili koyu yeşil, gövde sarı üst kırmızı ve kırmızı'dır. daha başka renklerle avlayabilirsiniz ancak bu renkler en çok tercih ettiği renklerdir. .
 

Yazılar Ana Sayfası